bob условия


Общи условия

Общи условия за мобилни услуги на А1 България ЕАД

Защита на лични данни

Политика за защита на личните данни

Условия за ползване на сайта

Условия за ползване на интернет страници на А1 България и предоставяните чрез тях услуги

Политика за поверителност на А1 България

Правила за ползване на услугите, свързани с достъп до и ползване на интернет чрез мрежата на А1 България ЕАД


Условия и правила за ползване на услуги

Условия за ползване на bob тарифни планове

Ред и условия за регистриране на абоната за онлайн достъп до документите по чл. 260, ал. 2 и чл. 261а, ал. 1 от ЗЕС

Условия на А1 България ЕАД за сключване на договори за продажба на стоки и/или услуги и договори за продажба на изплащане от разстояние.

Информация относно упражняване правото на отказ от договора и формуляр за отказ


Архив на Общи условия

Архив на Общи условия на А1 България ЕАД

Общи условия за мобилни услуги на А1 България ЕАД, в сила до 14.08.2019 г.

Архив на Условия за ползване на bob тарифни планове

Условия за ползване на bob тарифни планове, в сила до 30.03.2012 г.

Условия за ползване на bob тарифни планове, в сила от 30.03.2012 до 28.04.2015 г.

Условия за ползване на bob тарифни планове, в сила от 28.04.2015 до 18.05.2018 г.

Архив на тарифни планове: