bob ценовa листа


 

Цена на минута разговор към всички мрежи в страната 0.108 лв.
Цена на SMS към всички мрежи в страната 0.108 лв.
Цена на 1 SMS към мрежи в държави извън ЕС/ЕИЗ 0.22 лв.
Цена на 1 SMS към международни номера в европейски държави от ЕС/ЕИЗ 0.14 лв.
Цена на МMS към всички мрежи в страната 0.48 лв.
Цена на МMS към всички международни мрежи 0.78 лв.
Цена на МВ мобилен интернет 0.49 лв.
I зона - фиксирани мрежи в европейски държави извън ЕС/ЕИЗ и мобилни и фиксирани мрежи в Израел, Канада, САЩ и Япония 0.49 лв./минута
Зона ЕС/ЕИЗ - мобилни и фиксирани мрежи в европейски държави от ЕС/ЕИЗ 0,445 лв./минута
II зона - мобилни мрежи в европейски държави извън ЕС/ЕИЗ 0.99 лв./минута
III зона - всички останали страни 1.49 лв./минута
IV зона - самолетни и корабни сателитни мрежи 7.19 лв./минута
Обаждане към автоматично меню на тел. 123 0.18 лв./обаждане
Обаждане към сътрудник на тел. 123 (начислява се към цената за обаждане към автоматично меню) 0.18 лв./обаждане
Прослушване на Гласова поща безплатно

Всички посочени цени са в български лева и включват ДДС.