bob ценовa листа


bob активационна такса

Цена на стартов пакет 9.99 лв.
Включени минути към всички мрежи в страната (валидни 30 дни от датата на активиране) 100

bob активационна такса за мобилен интернет с тарифен план surfbob

Цена на стартов пакет 9.99 лв.
Включени мегабайти за мобилен 4G интернет (валидни 30 дни от датата на активиране) 1000

lightbob, lightbob 1г., lightbob 2г.

Месечна такса 0.00 лв.
Минимално месечно потребление 1.99 лв.

easybob, easybob 1г., easybob 2г.

Месечна такса 2.99 лв.
Включени минути към всички национални мрежи 20

surfbob - план за мобилен интернет

Месечна такса 0.00 лв.
Минимално месечно потребление 1.99 лв.

Допълнителни пакети*

Месечен пакет от 1500 МВ 4G мобилен интернет 8.90 лв./мес.
Еднократни допълнителни 1500 МВ 4G мобилен интернет 8.90 лв.
Еднократни допълнителни 500 МВ 4G мобилен интернет 4.90 лв.
Месечен пакет от 500 МВ мобилен 4G интернет 4.90 лв./мес.

Допълнителни пакети**

Дневен пакет за 4G мобилен интернет от 1000 МВ 1.00 лв./ден
Дневен пакет за разговори от 1000 национални минути 1.00 лв./ден
Месечен пакет от 1500 МВ 4G мобилен интернет 8.90 лв./мес.
Еднократни допълнителни 1500 МВ 4G мобилен интернет 8.90 лв.
Месечен пакет за surfbob с включени 3000 МВ 4G мобилен интернет 9.00 лв.

Допълнителен пакет от 02.05.2018г.

Месечен пакет от 100 МВ мобилен интернет 1.00 лв./мес.

Срочни допълнителни пакети от 02.05.2018г.***

Месечен пакет за 500 MB мобилен интернет 24м 1.99 лв./мес.
Месечен пакет за 1000 MB мобилен интернет 24м 3.99 лв./мес.
Месечен пакет за 3000 MB мобилен интернет 24м 5.99 лв./мес.
Месечен пакет за 500 национални минути 24м 1.99 лв.
Месечен пакет за 1000 национални минути 24м 3.99 лв.
Месечен пакет за безлимитни**** национални минути 24м 9.99 лв.

Всички посочени цени са в български лева и включват ДДС.

*Пакетите се предлагат за тарифни планове, с договори сключени преди 03.09.2016г.

** Пакетите важат за тарифни планове от ново портфолио, с договори сключени след 03.09.2016г. (за тарифен план easybob важат екстри за мобилен интернет 500МВ и 1500МВ, предлагани от 01.06.2017г.)

*** Срочните екстри за мобилен интернет и национални минути за разговори са допълнителни пакети с дългосрочен договор за 24месеца. С активирането на срочна екстра, срокът на ползване на абонамента за основния тарифен план/пакет се удължава с 24 месеца, считано от датата на издаване на първата таксуваща фактура след активиране на екстрата. Преди изтичане на Срока на ползване, Абонатът няма право да спира временно достъпа до Мрежата или да прекратява договор за срочна екстра или основен тарифен план, освен след заплащане на дължимата неустойка или в случаите на неизпълнение от страна на Оператора, посочени в приложимите ОУ. Срочните екстри за национални минути и мобилен интернет не са валидни за тарифни планове bob, lightbob и easybob.

**** Операторът има право да спре достъпа на абоната до мрежата и при недобросъвестно потребление, което води или може да доведе до затрудняване на осъществяване на повиквания от страна на останалите потребители на мрежите на оператора.