Плати bob през банкомат


  1. Изберете меню Други услуги.

  2. Изберете меню b-Pay.

  3. Въведете код на търговеца (за плащане на фактура кодът е 83000, за внасяне на депозит кодът е 33000).

  4. Въведете мобилен номер.

  5. Въведете Код за плащане по електронен път (той е 4-цифрен и се намира в долния десен ъгъл на Сметката за ползвани услуги, която е част от фактурата ви). Той е наличен във фактурата на клиента на адрес www.bob.bg, или може да бъде получен като се изпрати безплатен SMS без текст на кратък номер 1590.

  6. Въведете PIN код на дебитната/кредитната карта.

  7. Потвърдете плащането.