Месечни bob Екстри за мобилен интернет

Считано от 03.04.2021 г. се преустановява активацията на bob допълнителни пакети за минути и мобилен интернет. Всички активирани преди тази дата пакети, остават без промяна. За актуални оферти и допълнителни пакети посетете www.a1.bg.


Допълнителен месечен пакет с 4G достъп 1500MB

Месечна абонамента такса в лева с ДДС 8.90 лв.
Включен месечен трафик за пренос на данни и достъп до интернет 1 500 MB*
Цена на МB, след изчерпване на включения в месечната абонамента такса обем MB 0.49 лв.

Допълнителен еднократен пакет с 4G достъп 1500 MB

Такса за еднократен пакет за мобилен интернет в лева с ДДС 8.90 лв.
Включен трафик за пренос на данни и достъп до интернет 1500 MB*
Цена на МB, след изчерпване на включения обем MB в еднократния пакет 0.49 лв.

Допълнителен месечен пакет с 4G достъп 3000 MB
за тарифен план surfbob

Месечна абонамента такса в лева с ДДС 9.00 лв.
Включен месечен трафик за пренос на данни и достъп до интернет 3000 MB
Цена на МB, след изчерпване на включения в месечната абонамента такса обем MB 0.49 лв.

Допълнителен месечен пакет 100 MB

Месечна абонамента такса в лева с ДДС 1.00 лв.
Включен месечен трафик за пренос на данни и достъп до интернет 100 MB
Цена на МB, след изчерпване на включения в месечната абонамента такса обем MB - **

Допълнителните пакети са валидни за тарифни планове, сключени след 03.09.2016г. (Екстра 100 МВ е валидна за всички тарифни планове и преди посочената дата, с изключение на план easybob).

*Включените в допълнителните пакети мегабайти са валидни и за ЕС и ЕИЗ, ако е активиран тарифен план easybob

**При деактивиране на пакета са валидни цените за мегабайт според тарифния план.

Месечни екстри, валидни за тарифни планове, сключени до 02.09.2016г.

Всички допълнителни еднократни пакети са валидни до следващо засичане на месечната фактура, независимо от момента на активирането им.

Всички цени са с ДДС.

Въпроси и отговори