Важно!!!

С цел по-бързо и лесно управление на bob услугите от абонатите, обслужването и администрирането на услугите се пренасочва към сайта на www.a1.bg

„Считано от 03.04.2021 г. регистрацията в Моят bob на сайта bob.bg няма да бъде достъпна. За управление на услугите Ви, проверка на текущото потребление, информация за фактури и онлайн плащане, както и добавяне на допълнителни пакети, след тази дата ще можете да използвате уеб портала Моят А1 на www.a1.bg или мобилното приложение Моят А1. За да се регистрирате, последвайте линка: https://www.a1.bg/register. Можете да намерите информация как да създадете титулярна регистрация в това кратко ръководство: https://help.a1.bg/info/my-a1/registration.

Ако вече имате регистрация в Моят А1, е необходимо само да въведете потребителско име/e-mail и парола. Ако сте се регистрирали с код за сигурност, Вашият bob номер ще бъде автоматично добавен в профила Ви."

Считано от 03.04.2021 г., А1 България ЕАД за всички свои абонати предоставя единно USSD меню, което прави лесна и бърза проверката на текущите потребление, сметки, ползвани отстъпки и състояние на тарифния план чрез набиране на кратък код *123#. от апарата. В тази връзка, всички абонати с тарифни планове „bob” следва да обръщат внимание на избираната от тях опция в менюто, за да се избягват евентуални грешки.

Считано от 01.07.2019 г. „А1 България“ ЕАД преустановява предлагането на тарифни планове с търговска марка „bob“, като се спира възможността за сключване на нови договори от нови абонати или съществуващи абонати на други услуги на А1. Сключените до настоящия момент договори за тарифни планове „bob“ запазват своето действие, като текущите абонати могат да ползват допълнителни услуги (гласова поща, моят bob на www.bob.bg ), могат да заявяват допълнителни пакети, да удължават срока на договора си, да преминават към тарифни планове с марка „bob“, както и да променят тарифния си план към текущите актуални от портфолиото на А1.

Считано от 01.09.2019 г. се преустановява възможността текущите абонати на тарифни планове „bob“ да променят тарифните си планове с други тарифни планове с марка „bob“. Абонатите могат да активират актуални bob допълнителни пакети и услуги, както и да преминават към текущите актуални планове от портфолиото на А1, публикувани на www.a1.bg.