bob цени


bob oсновни услугицена
Цена на минута разговор към всички мрежи в страната 0,108 лв.
Цена на SMS към всички мрежи в страната 0,108 лв.
Цена на 1 SMS към мрежи в държави извън ЕС/ЕИЗ 0,22 лв.
Цена на 1 SMS към международни номера в европейски държави от ЕС/ЕИЗ 0,14 лв.
Цена на MMS към всички мрежи в страната 0,48 лв.
Цена на MMS към всички международни мрежи 0,78 лв.
Цена на MB мобилен интернет 0,49 лв.
I зона - фиксирани мрежи в европейски държави извън ЕС/ЕИЗ и мобилни и фиксирани мрежи в Израел, Канада, САЩ и Япония 0,49 лв.
Зона ЕС/ЕИЗ - мобилни и фиксирани мрежи в европейски държави от ЕС/ЕИЗ 0,445 лв.
II зона - мобилни мрежи в европейски държави извън ЕС/ЕИЗ 0,99 лв.
III зона - всички останали страни 1,49 лв.
IV зона - самолетни и корабни сателитни мрежи 7,19 лв.

Таксуването се извършва на равни интервали от 60 секунди. Всеки започнат интервал се отчита и таксува с цената за една минута.

Всички цени са с ДДС.

Мобилният интернет се таксува на 1 KB.

bob допълнителни услугицена
Обслужване на клиенти 123 - автоматично меню (цена на едно обаждане) 0,18 лв.
Обслужване на клиенти 123 - свързване със сътрудник (цена на едно обаждане, начислява се допълнително към цената за свързване с автоматично меню) 0,18 лв.
Деактивация на Гласова поща 3,90 лв.
Прослушване на Гласова поща безплатно
Смяна на потребител 12,00 лв.
Обединяване/разделяне на абонаменти 12,00 лв.
Eднократна подробна месечна справка за минал период до 12 месеца – на електронен адрес 0,60 лв.
Дубликат на данъчна фактура безплатно
Смяна на SIM карта в случай на кражба, загуба, механично увреждане или блокиране с PUK код 9,90 лв.
Смяна на SIM карта в случай на фабричен дефект безплатно
Свързване след временно спиране заради неплатени фактури 1,90 лв.
Предоставяне на PUK код през SMS 3,90 лв.
Отключване на телефон за ползване в други мрежи 50 лв.
Смяна на тарифен план 9.90 лв.
Преминаване към maxibob 14.90 лв.

Всички цени са с ДДС.